มาดูความแตกต่างระหว่างดนตรีตะวันตกกับดนตรีเอเชีย

มาทำความรู้จักกับ ‘ดนตรีตะวันตก’ กันก่อน

‘ดนตรีตะวันตก’ มีรากเหง้ามาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณ ซึ่งในยุคแรกพวกเขาสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดได้แก่ lyre , Ketara , andaros และ Auros จนกระทั่งต่อมา ได้มีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆออกมามากมาย ทั้งเครื่องสาย , เครื่องเป่า , เครื่องทองเหลือง , เครื่องตี , เครื่องดีด และเครื่องเคาะ เช่น เปียโน , ไวโอลิน , ฟรุต  , ทรัมเป็ต , กลองชุด , กีตาร์ เป็นต้น โดยเครื่องดนตรีสากลถูกใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มาจนถึงปัจจุบัน โดยโครงสร้างของดนตรีตะวันตกเองก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามความคิด รวมทั้งความชอบของผู้ประพันธ์เพลง จึงก่อให้เกิดเป็นลักษณะของดนตรีในแต่ละยุคสมัยขึ้นมา ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน

มาทำความรู้จักกับ ‘ดนตรีเอเชีย’ กันก่อน 

ดนตรีเอเชีย

ดนตรีในภูมิภาคเอเชีย มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง โดยทวีปเอเชียในเรื่องของวัฒนธรรมเพลง สามารถแบ่งย่อยออกเป็นภูมิภาค นอกจากนี้ในบางประเทศวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ได้สร้างชนิดของดนตรียิบย่อยในภูมิภาคเอเชียโดยเอเชียแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาคหลัก ได้แก่…

เอเชียกลาง

  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เอเชียตะวันตก

โดยในแต่ล่ะภูมิภาคเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่อาศัยของประเทศหลายประเทศ ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งหมดโดยมีแนวดนตรีที่ไม่ซ้ำกันมาตลอดศตวรรษอันยาวนาน ในประวัติศาสตร์ต่างก็มีรูปเพลงในรูปแบบของแต่ละประเทศในเอเชีย ที่ไม่ซ้ำกัน ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ยกตัวอย่าง เพลงเอเชียใต้เป็นเพลงทีสอดแทรกอยู่ในศาสนาฮินดู , อิสลาม และศาสนาพุทธ โดยศาสนาเหล่านี้เป็นศาสนาหลักในประเทศ บังคลาเทศ, อินเดีย, ปากีสถาน, และศรีลังกา โดยทางประเทศอินเดียเอง ก็ได้รับอิทธิพลไม่น้อยมากจากวัฒนธรรมตะวันตก หากแต่เพลงเอเซียในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่อยู่ในแนวทางของศาสนาและประเพณีมากในหลากหลายรูปแบบ ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 10 ประเทศ ค่อนข้างมีความหลากหลายในธรรมชาติ ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้เอง จึงมีเพลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเพลงเอเชียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมไปถึงการศึกษาในหลายร้อยประเภท

สรุปแล้ว ความแตกต่างระหว่าง ‘ดนตรีตะวันตก’ กับ ‘ดนตรีเอเชีย’ มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องของเครื่องดนตรี และจุดมุ่งหมายของการเสพย์ ดนตรีทางฝั่งตะวันตกในอดีตจะเน้นไปในเรื่องของการนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งใช้เป็นเครื่องแสดงออกถึงความรู้สึกจากการถูกกดขี่ต่างๆ ส่วนดนตรีเอเชียจะมีความหลากหลากมากกว่า ทั้งในเรื่องเครื่องดนตรี รวมทั้งแนวทางรูปแบบจนดนตรีจากนานาประเทศ โดยทางเอเชียใช้ดนตรีหล่อหลอมไปกับพิธีกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน หากแต่ในสมัยโบราณไม่ค่อยใช้เป็นเครื่องแสดงออกถึงความรู้สึกกดขี่เท่าไหร่นัก

Posted in edm

1 thought on “มาดูความแตกต่างระหว่างดนตรีตะวันตกกับดนตรีเอเชีย

  1. ส่วนตัวแล้วเราชอบดนตรีเอเชียนะ อาจจะเพราะ บาคาร่าออนไลน์ ที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับดนตรีแนวเอเชีย ซึ่งฟังง่าย ดูแล้วน่าจะเป็นแนวเพลงที่หลายๆ คนก็น่าจะชอบเหมือนกันกับเรา อยากให้ทุกคนลองฟังดูนะ

Comments are closed.