สู่ก้าวใหม่แห่งการรักษาโรคซึมเศร้าไปกับการใช้ดนตรีบำบัด

‘ดนตรีบำบัด’ คือ การใช้ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการฟัง , เล่น , ร้อง , แต่ง เพื่อบรรเทาอาการความเจ็บป่วย พร้อมฟื้นฟูสภาพร่างกาย ,  อารมณ์ , จิตใจ รวมทั้งสติปัญญา โดยดนตรีบำบัดมักถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาล ผู้อ่านอาจเกิดความรู้สึกเคยคุ้นเคย อาจเห็นภาพว่าในโรงพยาบาลบางแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ บางครั้งจะมีวงดนตรีจากกลุ่มอาสาสมัคร ไปร้องเพลงพร้อมขับกล่อมให้ผู้คนได้รับฟังด้วยความเพลิดเพลิน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการรอคอยต่างๆ

ดนตรี คือ Mind medicine

‘ดนตรี’ ใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ ดนตรีจัดเป็นงานศิลปะอันดินแดน มีในหลากหลายรูปแบบ ดนตรีจึงเข้ากับคนได้อย่างไม่จำกัด โดยดนตรีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการรักษาสภาพปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทใดก็ตาม ดนตรีจะเข้าไปกระตุ้นสมองเกือบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น Auditory , Motor cortex , Limbic system เป็นต้น

การใช้ดนตรีบำบัดไม่มีรูปแบบตายตัว

การใช้ดนตรี ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ใด ยกตัวอย่างเช่น การเล่นโยคะ ก็ยังใช้เสียงดนตรีมาร่วมผ่อนคลายความตึงเครียด ตลอดจนให้เกิดความทักษะการเคลื่อนไหว โดยเสียงดนตรีจะเข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุมจังหวะ , อัตราการเต้นของหัวใจ , ระดับความดันโลหิต ให้อยู่ในระดับคงที่ และยังมีการ ประยุกต์นำมาสร้างเพลงปลุกใจให้กับทหารเวลาออกรบ ตลอดจนรักษาอาการบาดเจ็บร่วมกับยาที่รับประทานเข้าไป หรือฉีดเข้าสู่ร่างกาย

การใช้เสียงดนตรี เข้ามาบำบัดอาการทางจิต

โรคซึมเศร้า

โดยเสียงดนตรียังสามารถใช้เป็นเครื่องบำบัดอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเวช ในระดับต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ พฤติกรรมบำบัด , การสร้างจินตนาการ รวมทั้งสภาพการรับรู้ความเป็นจริง เช่น…

  • เสียงดนตรีมีจังหวะอันรวดเร็ว เต็มไปด้วยสนุกสนาน มอบพลังในแง่ (+) เช่น เพลง Rock , Reggae ช่วยบำบัดอาการซึมเศร้า
  • เสียงเบามีความไพเราะละมุนหู อย่าง Light piano music ช่วยบำบัดอาการทางจิตของผู้ป่วย ที่มีอารมณ์รุนแรง ช่วยปรับสภาพจิตให้เกิดความสมดุล , ผ่อนคลาย , ช่วยสร้างสมาธิ ตลอดจนช่วยลดพฤติกรรมไม่เหมาะสม

คุณอาจสามารถเลือกเสียงดนตรีมาช่วยแทนยากล่อมประสาท หรือ ใช้ผสมผสานไปด้วยกัน โดยผู้ป่วยทางจิตจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกสนุกสนานไปกับเสียงดนตรี ช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวล , ผ่อนคลายความเครียด ได้เป็นอย่างดีถ้าฟังอย่างเป็นประจำ

สรุปแล้ว ดนตรีไม่ได้เพียงแค่สร้างความสุขให้แก่ผู้ฟัง แต่ยังสามารถช่วยบำบัด , บรรเทาโรค , ช่วยผ่อนคลาย , สร้างให้เกิดสภาวะสมดุล จากทำนองของดนตรีในแต่ละประเภท ดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์ จึงนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคได้

Posted in edm

1 thought on “สู่ก้าวใหม่แห่งการรักษาโรคซึมเศร้าไปกับการใช้ดนตรีบำบัด

  1. ถือเป็นวิวัฒนาการใหม่เลยนะครับ ดนตรีบำบัดนี่ถือว่ารักษาได้ผลจริงๆ เว็บบาคาร่าออนไลน์ รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อย่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆ มีคนใกล้ตัวได้ลองรักษาด้วยวิธีการแบบนี้แล้ว ถือว่าได้ผลเป็นอย่างมากเลยครับ

Comments are closed.