This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติความเป็นมาของ ดนตรีแนว Electronic house

ประวัติความเป็นมาของ ดนตรีแนว Electronic house

ในปัจจุบันนี้ หนึ่งแนวเพลงที่คุณมักได้ยินชื่ออยู่บ่อยครั้งเมื่อไปเที่ยวตามสถานบันเทิงกลางคืน คือเพลงแนว EDM ซึ่งชื่อเรียกเต็มๆของแนวเพลง นี้ก็คือ Electronic Dance Music จัดเป็นอีกหนึ่งแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะในต่างประเทศ บางประเทศ EDM ได้กลายเป็นแนวดนตรีที่ขึ้นมาอยู่ในกระแสหลักเรียบร้อยแล้ว Read more about ประวัติความเป็นมาของ ดนตรีแนว Electronic house