This Theme Supports a Custom FrontPage

ประวัติ และความเป็นมาของอาชีพ DJ หรือ disc jocky

ประวัติ และความเป็นมาของอาชีพ DJ หรือ disc jocky

ทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับคำว่าอาชีพ DJ กันเป็นอย่างดี ตามความคุ้นเคยที่เรามีก็คือบุคคลผู้มีหน้าที่เปิดเพลงให้กับทุก ๆ คนได้ฟังกัน ลักษณะของ DJ หลัก ๆ ก็จะมี 2 แบบ คือ DJ ที่เปิดเพลงตามคลื่นวิทยุต่าง ๆ กับ DJ ที่อยู่ตามผับหรือตามสถานเริงรมย์ รายละเอียดด้านหน้าที่อาจต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ในเชิงจุดประสงค์จริง ๆ ก็แทบไมได้ต่างกันมากนั่นคือพยายามทำให้ผู้ฟังได้รับความสุขกลับไปมากที่สุด แล้วเคยอยากรู้ประวัติเรื่อง DJ กันหรือไม่ Read more about ประวัติ และความเป็นมาของอาชีพ DJ หรือ disc jocky