This Theme Supports a Custom FrontPage

เทศกาลดนตรีในสวน งานดนตรีสุด Indy

เทศกาลดนตรีในสวน งานดนตรีสุด Indy

เทศกาลดนตรีในสวน มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Concert in the Park โดยเป็นงานคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นในสวนสาธารณะ ที่พร้อมมอบให้ความบันเทิงให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้ผู้คนเข้าชมในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Read more about เทศกาลดนตรีในสวน งานดนตรีสุด Indy